De Mensen heeft haar eigen 'klokkenluidersprocedure' overeenkomstig de Klokkenluidersrichtlijn. Via deze weg kunnen interne en ook externe medewerkers alle inbreuken op wet- en regelgeving als volgt op een vertrouwelijke wijze melden:

  • Mondelinge melding via een medewerker van de HR afdeling
  • Schriftelijke melding via HR@demensen.be

Onze policy rond de klokkenluidersprocedure kan u hier terugvinden.