Meer dan 10 jaar na Operatie Kelk doorbreken verschillende getuigen van seksueel misbruik door katholieke priesters en paters de stilte. Toen het misbruikschandaal op 24 juni 2010 in alle hevigheid losbarstte, keek de wereld ernaar met grote verwondering. Ongeziene beelden van huiszoekingen in het Aartsbisschoppelijk Paleis gingen de wereld rond: een razzia die tabula rasa zou maken met het misbruik en doodzwijgen van misbruik binnen de kerk in België. Wat volgde nadien? Stilte. Op een vreemde manier lijkt Operatie Kelk intussen vergeten. Na een ellenlange procedureslag belandden de dossiers in een kast ergens in Brussel. Duizenden slachtoffers en hun trieste verhalen zitten nog steeds verborgen achter die getuigenissen op papier. Enkelen van hen vertellen nu eindelijk hun verhaal, na tientallen jaren van zwijgen.

In de vierdelige documentairereeks Godvergeten volgen we een twintigtal slachtoffers en familieleden in hun zoektocht naar erkenning. Ze getuigen vaak voor de allereerste keer over de pijn en het lijden, over het leven met een geheim en over het misbruikt worden door een vertrouwenspersoon. Ze spreken over de persoonlijke en vaak pijnlijke juridische strijd die tot op de dag van vandaag voortduurt. Ze werpen een licht op een verborgen geschiedenis die een plaats verdient in het collectief geheugen van Vlaanderen en geven inzicht in hoe het misbruik hun leven heeft beheerst, en vaak ook heeft verwoest. Ze claimen het narratief: dit is hun verhaal.

In de verbeelding van hun strijd worden ze bijgestaan door mensen die zich in de loop van de decennia hun lot zijn gaan aantrekken: hun advocaten, politiemensen, en niet in het minst priester-auteur Rik Devillé. Hij voert al vanaf de eerste helft van de jaren negentig een verwoede strijd voor de erkenning van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Hij was de eerste die naar hen luisterde.

Vertrekkende vanuit de eigen ervaringen en angsten van de slachtoffers, als kind, tot de bittere ontgoocheling die bij velen vandaag heerst, nemen zij ons mee doorheen 4 chronologische afleveringen. Gaande van het misbruik in hun kinderjaren, naar de eerste handgeschreven ervaringen die ze met Rik Devillé deelden, over de ongelofelijke hoop die opflakkerde bij de opstart van Operatie Kelk tot de uitspraak van Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, horen, voelen en zien we hoe de slachtoffers deze hele geschiedenis tegen wil en dank vanop de eerste rij hebben moeten beleven. De reeks zoekt raakpunten tussen de persoonlijke strijd en de haast onmogelijke juridische strijd om gerechtigheid. Getuigen verwoorden hoe de houding van de kerk ten opzichte van slachtoffers doorheen de jaren de hoop op erkenning en daarmee de mogelijkheid van loutering voor velen van hen onmogelijk heeft gemaakt.

Hoe kan het dat een dader nog steeds in de buurt woont van een van zijn slachtoffers? Waarom worden daders binnen de kerk slechts uitzonderlijk berecht of vervolgd? Hoe komt het dat de uitkomst van Operatie Kelk op zich laat wachten, terwijl de feiten verjaard zijn? Met deze reeks willen we de achterkant van al dit vergeten menselijk leed tonen. Zodat de overlevers niet langer godvergeten zijn.

Details