Na het drieluik Birth Day, Wedding Day en Last Days, reist fotografe Lieve Blancquaert opnieuw de wereld rond om zich te verdiepen in een ander, uit het leven gegrepen, universeel en brandend actueel thema: seksualiteit. Lieve wil uitzoeken hoe mannen en vrouwen, -op verschillende plekken in de wereld en in verschillende culturen-, omgaan met liefde, relaties, gender en seks.

We zijn allemaal seksuele wezens. Ons hele leven is doordrenkt van seksualiteit, van jongs af aan tot op een gezegende leeftijd. Overal ter wereld hebben we lief, gaan we relaties aan en hebben we seks. Maar de manier waarop dit gebeurt, verschilt van land tot land, binnen de grenzen of volgens de (geschreven of ongeschreven) regels van een bepaalde cultuur.

In zeven afleveringen, op zeven verschillende bestemmingen, probeert Lieve zicht te krijgen op hoe de wereld seksualiteit beleeft. Telkens met een andere focus, eigen aan de plek waar ze is. Lieve heeft het over trouw en ontrouw, transactionele seks, dating, single cultuur, toxische mannelijkheid, body positivity, gender(on)gelijkheid, vrije liefde, sexting, seksueel geweld, en nog zoveel meer. Overal nemen mensen haar in vertrouwen om te spreken over onderwerpen die vaak nog taboe zijn en vragen om meer aandacht en begrip.

Let’s Talk About Sex, haar nieuwe reeks over seksualiteit, ligt Lieve nauw aan het hart. Praten over seksualiteit is niet alleen nodig, het is misschien wel nog nooit zo relevant en actueel geweest als nu:

Elke dag blijf ik mij erover verbazen waarom wij -mannen, vrouwen en X- soms zover uit elkaar staan? De noodzaak om elkaar seksueel beter te begrijpen is groot. Ik ben al op heel veel plaatsen in de wereld getuige geweest van de problematiek die

genderongelijkheid met zich meebrengt. Het is niet voor niets dat een actie als #MeToo wereldwijd zoveel heeft losgemaakt. Dit onderwerp bespreekbaar maken, onderzoeken en in een programma gieten, is een uitdaging waar ik enorm veel goesting in heb. Voor mij voelt het als een logische stap na Birth Day, Wedding Day en Last Days.”

We hebben deze reeks opgenomen voor en tijdens de Coronacrisis. Ons leven stond meer dan een jaar op pauze, maar ons seksuele leven niet. Integendeel. Seksueel geweld bijvoorbeeld, om nog maar één onderwerp uit de reeks te noemen, is een even grote, of misschien wel nog grotere, pandemie die dringend aangepakt moet worden. Dus: “laat ons het even over seks(ualiteit) hebben, aub. Let’s Talk About Sex!”.

Op zeven locaties in de wereld fotografeert en portretteert Lieve mensen die het met haar over hun seksuele leven hebben. Ze stapt in hun leven, luistert naar hun verhaal en maakt een portret. Iedereen wordt gefotografeerd tegen dezelfde witte achtergrond; een waaier aan mensen die elkaar niet kennen, maar verbonden zijn met elkaar in hun verhalen over seks, relaties en gender.

Let’s Talk About Sex is een productie van De Mensen voor één

Details

Zender: Eén
Genre: docu
Uitzendperiode: 2021