Uit hoeveel blokjes bestaat het logo in de begingeneriek van Blokken? We hadden het ons eerlijk gezegd nog nooit afgevraagd. Blokken-kijker Paul Heyninck uit Hoboken zag er een toffe uitdaging in en bezorgde ons zijn berekening. Volg je even mee?
Het logo, de witte letter ‘b’, is opgebouwd uit 9 kubussen. Zes ervan zijn opgebouwd uit volledige kleine kubusblokjes, 3 ervan hebben een aantal ‘onvolledige, afgeronde’ kubusblokjes.
 
De 6 kubussen bestaan uit 9 horizontale lagen met blokjes. Elke laag bestaat uit 9 x 9 blokjes. Besluit: die 6 kubussen bestaan elk uit  9 x 9 x 9 = 729 blokjes. In totaal zijn dat  729 x 6 = 4374 blokjes.
De 3 andere kubussen hebben elk één afgeronde ribbe. Die ribbe bestaat uit 3 x 9 = 27 onvolledige blokjes. Drie ribben hebben dus 81 onvolledige blokjes.
Omdat er echter geen enkel blokje door de afronding wegvalt en dus meetelt, kunnen we besluiten dat ook deze 3 kubussen samen uit 2187 blokjes bestaan.
 
Indien we ook de onvolledige blokjes meetellen, bestaat het logo uit … 9 x 729 = 6561 blokjes.
Indien we de onvolledige blokjes niet meetellen, bestaat het logo uit …
6 x 729 plus 3 x 702 = 6480 blokjes.
 
Blokken – met minstens 6480 blokjes in de generiek! – elke weekdag om 18u30 op Eén.